Asiantuntijapalvelut

KOKEMUSPERÄINEN ASIANTUNTIJAPALVELU

Palvelemme sähköyhtiöitä ja urakointiyrityksiä sähköasemaprojekteissa seuraavilla asiantuntijapalveluilla:

  • Sähköyhtiöille rakennuttajakonsultointipalvelut
    • Esisuunnittelut
    • Laitemäärittelyt
    • Hankinta-asiakirjat
    • Työkuvien kommentointipalvelu
    • Toimitusvalvonta
    • Loppukuvien tarkastuspalvelu
  • Sähköasemalaitetietojen keruujärjestelmät (Esim. Maximo -järjestelmä)
    • Keräämme sähköasemien laitetiedot asiakkaan laitetietojen keruujärjestelmiin
    • Ylläpidämme sähköasemien laitetietokeruujärjestelmiä
  • Sähköasemien ATEX-tarkastukset, räjähdyssuojausasiakirjat ja toimenpide-ehdotukset
  • Maasulkuvirran kompensointilaitteistojen käyttöönotot
    • Säätäjäasettelut
    • Asennusten ja toimintojen testaus
    • Ensiökokeet
    • Tulosten analysointi ja raportointi
Caruna Oy, Nordanvikin sähköaseman loistehonkompensointi