Asiantuntijapalvelut

KOKEMUSPERÄINEN ASIANTUNTIJAPALVELU

Palvelemme sähköyhtiöitä ja urakointiyrityksiä sähköasemaprojekteissa seuraavilla asiantuntijapalveluilla:

 • Sähköyhtiöille rakennuttajakonsultointipalvelut
  • Esisuunnittelut
  • Laitemäärittelyt
  • Hankinta-asiakirjat
  • Työkuvien kommentointipalvelu
  • Toimitusvalvonta
  • Loppukuvien tarkastuspalvelu
 • Sähköasemalaitetietojen keruujärjestelmät (Esim. Maximo -järjestelmä)
  • Keräämme sähköasemien laitetiedot asiakkaan laitetietojen keruujärjestelmiin
  • Ylläpidämme sähköasemien laitetietokeruujärjestelmiä
 • Sähköasemien ATEX-tarkastukset, räjähdyssuojausasiakirjat ja toimenpide-ehdotukset
 • Maasulkuvirran kompensointilaitteistojen käyttöönotot
  • Säätäjäasettelut
  • Asennusten ja toimintojen testaus
  • Ensiökokeet
  • Tulosten analysointi ja raportointi
Caruna Oy, Nordanvikin sähköaseman loistehonkompensointi