Tietosuojaseloste

Vastuullisena yrityksenä, otamme tietosuoja-asiat tosissamme. Kaikki säilyttämämme tieto on turvallisesti palomuurien takana. Olemme luokitelleet huolellisesti datan ja tiedämme missä mitäkin säilytetään ja kenellä on dataan käyttöoikeus. Tarvittaessa annamme henkilöille oikeuden tutustua omiin tietoihinsa ja tulla unohdetuksi, jos laki näin edellyttää.

Sähkölandia Oy toimii rekisterinpitäjänä kaikessa verkkosivujen lomakkeiden kautta tulleiden henkilötietojen, kuten työhakemukset ja yhteydenotot lomakkeiden kautta. Evästeiden suhteen Sähkölandia Oy toimittaa henkilötiedot palveluntarjoajalle. Näissä tapauksissa palveluntarjoaja toimii rekisterinpitäjänä ja Sähkölandia Oy toimii tietojenkäsittelijänä. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa, pyydämme olemaan yhteydessä Sähkölandia Oy:n tietosuojavastaavaan.

Sähkölandia Oy:n tietosuojavastaava

Kalle Haapaniemi
Toimitusjohtaja
puh. 040 413 6272
kalle.haapaniemi@sahkolandia.fi

Mitä tietoa säilytämme?

Säilytämme seuraavan tyyppisiä henkilötietoja

  1. Puhelut
  2. Työhakemukset
  3. Yritysrekisteri
  4. Lomakkeet
  5. Sähköpostilistat
  6. Evästeet

Kaikissa tapauksissa palveluntarjoaja toimii rekisterinpitäjänä ja Sähkölandia Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä.

Työhakemukset

Säilytämme työhakemuksia korkeintaan 6 kuukautta. Pyynnöstä poistamme hakemukset aiemmin, mikäli se ei vaaranna minkään osapuolen oikeusturvaa.

Lomakkeet

Keräämme lomakkeiden avulla asiakaskontakteja ja työhakemuksia. Lomakkeen kautta tulleet yhteydenotot perustuvat aina suostumukseen. Kotisivumme ja samalla lomakkeet on suojattu SSL-sertifioinnilla, joka mahdollistaa yhteyden salaamisen käyttäjän selaimen ja www-palvelimen välillä ja estää ulkopuolisia näkemästä luottamuksellisia tietoja.

Kotisivut ja Webhotelli

sahkolandia.fi sivusto sijaitsee suomalaisella palvelimella. Palvelimelle ei tallennu arkaluonteisia henkilötietoja. Pyrimme pitämään sivujen tietoturvallisuuden ajan tasalla. Kotisivuliikennöinti on suojattu SSL-sertifioinnilla, joka mahdollistaa yhteyden salaamisen käyttäjän selaimen ja www-palvelimen välillä ja estää ulkopuolisia näkemästä luottamuksellisia tietoja.

Yritysrekisteri

Liiketoimintamme kannalta on tärkeää ylläpitää yritysrekisteriä. Yritysrekisterissä on yritykseen liittyvää tietoa, joten sitä ei luokitella henkilötiedoksi. Yritystietoihin on monissa tapauksissa liitettynä yhteyshenkilöitä, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, jotka voidaan pyydettäessä poistaa rekisteristä, mikäli tiedon säilyttämiselle ei ole perustetta.